Ծրագիրը

ՓՄՁ մրցունակության բարձրացում կայուն նորարարական տեխնոլոգիաների խթանման և լայն կիրառման միջոցով

ԱՐԵՎԱՁՈՐ կոչվող «ՓՄՁ մրցունակության բարձրացում կայուն նորարարական տեխնոլոգիաների խթանման և լայն կիրառման միջոցով» ծրագրի թիրախ մարզն է Վայոց ձորը, նրա կենտրոնական մասում գտնվող Հերհեր և Եղեգնաձոր երկու պահպանվող տարածքները:

Առաջին մարտահրավերն այն է, որ կարողանանք օգտագործել թիրախ տարածաշրջանի` որպես զբոսաշրջության գրավիչ վայրի, բարձր պոտենցիալը:
Վայոց ձորի մարզը տրամադրում է հետաքրքիր վայրեր և հնարավորություններ, որոնց խթանելու դեպքում մարզը կդառնա էկոտուրիզմի գրավիչ կլաստեր: Թիրախ տարածքը ներառում է բնական և պատմական հուշարձանների լայն շրջանակ` զբոսաշրջության բարձր պոտենցիալով:

Զբոսաշրջությունը կառավարության կողմից ճանաչվել է որպես մարզի տնտեսական և սոցիալական զարգացման առաջնային ոլորտ: Զբոսաշրջության զարգացման համար կառավարությունը քայլեր է ձեռնարկել ենթակառուցվածքների բարելավման և կանոնավոր կերպով միջոցառումների կազմակերպման համար: Այս համատեքստում ծրագիրը նպատակ ունի խթանել մարզում զբաղվածությունը` զբոսաշրջության բնագավառում գործող ՓՄՁ-րի մրցունակությունը բարձրացնելով կայուն նորարարական տեխնոլոգիաների խթանման և լայն կիրառման

Խնդիրները

Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է նպաստել Վայոց ձորի տնտեսական մրցունակության բարձրացմանը ՓՄՁ-րի կողմից կայուն նորարարական տեխնոլոգիաների խթանման և լայն կիրառման միջոցով:
Անշուշտ ծրագիրը նպատակ ունի խթանել զբաղվածությանը` Վայոց ձորի կենտրոնում /Եղեգնաձոր և Հերհեր պահպանվող տարածքներում/ զբոսաշրջության ոլորտում ՓՄՁ-րի մրցունակության բարձրացման միջոցով: Դա կնպաստի էկոլոգիական և ֆինանսական կայուն փորձի խթանմանը, մասնավորապես` էկոլոգիապես մաքուր զբոսաշրջությանը /էկոտուրիզմին/, զուգորդելով այն վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների ընդունման և էներգիայի արդյունավետ կիրառման հետ:

Թիրախ խմբերը

Աշխարհագրության տեսանկյունից, այս ծրագիրը ուղղված է Վայոց ձորի կենտրոնական մասում գտնվող 7 գյուղական և 1 քաղաքային համայնքներին, էկոտուրիզմի ոլորտի ՓՄՁ-րին, 8 համայնքի գործազուրկներին:

Ծրագրի բաղադրիչները

ՓՄՁ-րի շրջանում էներգիայի արդյունավետության և վերականգնողական էներգիայի աղբյուրների խթանում
Ծրագիրը կխթանի ա/արդյունավետ էկոտուրիսական գործունեությունը, բ/Էներգախնայողության կայուն փորձառությանը հօգուտ բիզնեսի`ծախսերի խնայողության առումով և գ/«կանաչ բիզնեսին » և « կանաչ մարզին»:

Արևային ֆոտովոլտային էլեկտրակայանի հիմնումը
Ծրագիրը կկառուցի և կգործարկի Վայոց ձորի թիրախ մարզում 1000 կՎտ հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային կայան:

Կարողությունների և ինստիտուցիոնալ զարգացում կայունության համար
Ծրագրի նպատակն է ամրապնդել ինստիտուցիոնալ և մարդկային կարողությունները ` նպաստելու արդյունավետ գործնական փորձին և զարգացնել էկոտուրիզմի խթանման համար պետական մարմինների և մասնավոր հատվածի կայուն համագործակցությանը:

Վերջին նորություններ

Cancellation services tender procedure - Mentoring and Advisory Services to SMEs, B&Bs and SIT

Cancellation - Grant Contract ENPI/2016/381-861/TD3

Ավելին …

Tender relaunch - Design Review and Construction of photovoltaic power plant (Solar Power Plant - SPP) of 1MW capacity

Publication Reference: ENPI/2016/381-861/TD1

Ավելին …

Cancellation works tender procedure - Design Review and Construction of Photovoltaic Power Plant

Cancellation - Publication Reference: ENPI/2016/381-861/TD1

Ավելին …

Cancellation services tender procedure - Mentoring and Advisory Services to SMEs, B&Bs and SIT

Cancellation - Grant Contract ENPI/2016/381-861/TD3

Ավելին …

Cancellation services tender procedure - Construction Supervision of Photovoltaic Power Plant SPP

Cancellation - Publication reference ENPI/2016/381-861/TD2

Ավելին …

ԵՄ Տարածաշրջանային զարգացման պիլոտային ծրագիր (PRDP) Հայաստանի համար

ՓՄՁ մրցունակության բարձրացում կայուն նորարարական տեխնոլոգիաների խթանման և լայն կիրառման միջոցով

 


 Այս ծրագիրը ֆինանսավորվել է 
 Եվրոպական միության կողմից

 


Ծրագրի համաֆինանսավորողն է ՀՀ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունը


 
Ծրագիրն իրականացվում է Իտալական PIN ՍՊԸ-ի կողմից


Այս հրապարակումը պատրաստվել է Եվրոպական միության աջակցությամբ: Բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում PIN ՍՊԸ-ի կազմակերպությունը, և այն որևէ ձևով չի արտահայտում Եվրոպական միության տեսակետները: