Ծրագիրը

ՓՄՁ մրցունակության բարձրացում կայուն նորարարական տեխնոլոգիաների խթանման և լայն կիրառման միջոցով

ԱՐԵՎԱՁՈՐ կոչվող «ՓՄՁ մրցունակության բարձրացում կայուն նորարարական տեխնոլոգիաների խթանման և լայն կիրառման միջոցով» ծրագրի թիրախ մարզն է Վայոց ձորը, նրա կենտրոնական մասում գտնվող Հերհեր և Եղեգնաձոր երկու պահպանվող տարածքները:

Առաջին մարտահրավերն այն է, որ կարողանանք օգտագործել թիրախ տարածաշրջանի` որպես զբոսաշրջության գրավիչ վայրի, բարձր պոտենցիալը:
Վայոց ձորի մարզը տրամադրում է հետաքրքիր վայրեր և հնարավորություններ, որոնց խթանելու դեպքում մարզը կդառնա էկոտուրիզմի գրավիչ կլաստեր: Թիրախ տարածքը ներառում է բնական և պատմական հուշարձանների լայն շրջանակ` զբոսաշրջության բարձր պոտենցիալով:

Զբոսաշրջությունը կառավարության կողմից ճանաչվել է որպես մարզի տնտեսական և սոցիալական զարգացման առաջնային ոլորտ: Զբոսաշրջության զարգացման համար կառավարությունը քայլեր է ձեռնարկել ենթակառուցվածքների բարելավման և կանոնավոր կերպով միջոցառումների կազմակերպման համար: Այս համատեքստում ծրագիրը նպատակ ունի խթանել մարզում զբաղվածությունը` զբոսաշրջության բնագավառում գործող ՓՄՁ-րի մրցունակությունը բարձրացնելով կայուն նորարարական տեխնոլոգիաների խթանման և լայն կիրառման

Խնդիրները

Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է նպաստել Վայոց ձորի տնտեսական մրցունակության բարձրացմանը ՓՄՁ-րի կողմից կայուն նորարարական տեխնոլոգիաների խթանման և լայն կիրառման միջոցով:
Անշուշտ ծրագիրը նպատակ ունի խթանել զբաղվածությանը` Վայոց ձորի կենտրոնում /Եղեգնաձոր և Հերհեր պահպանվող տարածքներում/ զբոսաշրջության ոլորտում ՓՄՁ-րի մրցունակության բարձրացման միջոցով: Դա կնպաստի էկոլոգիական և ֆինանսական կայուն փորձի խթանմանը, մասնավորապես` էկոլոգիապես մաքուր զբոսաշրջությանը /էկոտուրիզմին/, զուգորդելով այն վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների ընդունման և էներգիայի արդյունավետ կիրառման հետ:

Թիրախ խմբերը

Աշխարհագրության տեսանկյունից, այս ծրագիրը ուղղված է Վայոց ձորի կենտրոնական մասում գտնվող 7 գյուղական և 1 քաղաքային համայնքներին, էկոտուրիզմի ոլորտի ՓՄՁ-րին, 8 համայնքի գործազուրկներին:

Ծրագրի բաղադրիչները

ՓՄՁ-րի շրջանում էներգիայի արդյունավետության և վերականգնողական էներգիայի աղբյուրների խթանում
Ծրագիրը կխթանի ա/արդյունավետ էկոտուրիսական գործունեությունը, բ/Էներգախնայողության կայուն փորձառությանը հօգուտ բիզնեսի`ծախսերի խնայողության առումով և գ/«կանաչ բիզնեսին » և « կանաչ մարզին»:

Արևային ֆոտովոլտային էլեկտրակայանի հիմնումը
Ծրագիրը կկառուցի և կգործարկի Վայոց ձորի թիրախ մարզում 1000 կՎտ հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային կայան:

Կարողությունների և ինստիտուցիոնալ զարգացում կայունության համար
Ծրագրի նպատակն է ամրապնդել ինստիտուցիոնալ և մարդկային կարողությունները ` նպաստելու արդյունավետ գործնական փորձին և զարգացնել էկոտուրիզմի խթանման համար պետական մարմինների և մասնավոր հատվածի կայուն համագործակցությանը:

Վերջին նորություններ

Tender relaunch - Design Review and Construction of photovoltaic power plant (Solar Power Plant - SPP) of 1MW capacity

Publication Reference: ENPI/2016/381-861/TD1

Ավելին …

Cancellation works tender procedure - Design Review and Construction of Photovoltaic Power Plant

Cancellation - Publication Reference: ENPI/2016/381-861/TD1

Ավելին …

Cancellation services tender procedure - Mentoring and Advisory Services to SMEs, B&Bs and SIT

Cancellation - Grant Contract ENPI/2016/381-861/TD3

Ավելին …

Cancellation services tender procedure - Construction Supervision of Photovoltaic Power Plant SPP

Cancellation - Publication reference ENPI/2016/381-861/TD2

Ավելին …

Grant Contest for B&Bs (Bed & Breakfast) - Within October 19, 2018

With the financial support of the European Union, the «Enhancing SME Competitiveness through Promotion and Wider Use of Sustainable Innovative Technologies» grant project is being implemented in the ecotourism cluster communities of Vayots Dzor region which is directed to creation of new jobs.

Ավելին …

ԵՄ Տարածաշրջանային զարգացման պիլոտային ծրագիր (PRDP) Հայաստանի համար

ՓՄՁ մրցունակության բարձրացում կայուն նորարարական տեխնոլոգիաների խթանման և լայն կիրառման միջոցով

 


 Այս ծրագիրը ֆինանսավորվել է 
 Եվրոպական միության կողմից

 


Ծրագրի համաֆինանսավորողն է ՀՀ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունը


 
Ծրագիրն իրականացվում է Իտալական PIN ՍՊԸ-ի կողմից


Այս հրապարակումը պատրաստվել է Եվրոպական միության աջակցությամբ: Բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում PIN ՍՊԸ-ի կազմակերպությունը, և այն որևէ ձևով չի արտահայտում Եվրոպական միության տեսակետները: